Schilderen is voor Midzy Longuevergne (1945) een noodzaak. Haar passie voor kunst ontstaat al in haar kinderjaren en haar leven lang heeft zij zich met schilderen uitgedrukt. Gelijke tred houdend met haar persoonlijke groei, ontwikkelt haar kunst zich met nieuwe stijlen die de verschillende invloeden en inspiratiebronnen van haar reis door het leven tot uitdrukking brengen. Haar Franse afkomst zorgt voor een impressionnististische toets in haar stijl. Daaraan heeft zij het Hollandse licht toegevoegd, geïnspireerd door haar jarenlang verblijf in Nederland waar zij nog steeds een atelier heeft. Haar huidige inspiratie is expresionistisch van aard, een natuurlijk vervolg op haar vorig werk. Midzy blijft haar kunst ontwikkelen in nieuwe en verschillende richtingen. Midzy’s passie heeft haar tot een wereldreiziger gemaakt, wat haar schilderend naar Afghanistan , Indonesië, Noord-Afrika en LatijnsAmerika heeft gevoerd. De laatste 15 jaren schildert zij op Curaçao. Hier wordt ze geïnspireerd door de haast magische ongerijmdheid van de Curaçaosche cultuur: het zoete en het zure, de schoonheid en de lelijkheid, een perfect decor voor haar als kunstenaar.

Opleiding:
Academie des Beaux Arts de Lille, Frankrijk 1966
Academie Julian Paris, Frankrijk 1967

 

For Midzy Longuevergne (1945), painting is an inherent activity. Her passion for art arose when she was a child, and she has spent her life expressing herself through painting. As she has grown personally, so has her style of art evolved to reflect the different influences and inspirations of her journey through life. Her style is rooted in her French heritage, and leaves her with the Impressionists’ touch. She has added her love of Dutch light, inspired by her many years residing in Holland, where she still maintains a studio. Her current inspiration has her focused on the Expressionist style, a natural progression from her past works. Midzy keeps her art moving in new and different directions. Midzy’s passion has led her to be an international traveler, as she has painted her way through Afghanistan, Indonesia, North Africa and Latin America. She has spent 15 magnificent years painting in Curaçao. Her inspiration is the almost magical effect of the incongruity of Curaçao’s culture, a perfect backdrop for her as an artist: the sweet and the sour, the beauty and the mess.

Artschool:
Academie des Beaux Arts de Lille, France 1966
Academie Julian Paris, France 1967